Groep 5

by Marijke

Alle video's voor groep 5'ers vind je hier!

In groep 5 bereiden kinderen zich voor op de bovenbouw van de basisschool. Kinderen maken kennis met werkwoordspelling, de wereld oriënterende vakken worden belangrijk en met rekenen wordt er nog flink aan de basis gewerkt.

Oh ja vergeet niet dat je in groep 5 voor het eerst een surprise maakt en voor het eerst een boekbespreking houdt! Hoe dat allemaal moet? Je checkt hier hieronder.